kiállítás

vers

védtelenül

kőkemény páncélomat
egy percre levetem
buzogánnyal ront rám
a világ s lelkemben
a nyílt törés vonalán
csorgó együttérzés
mint testen kívüli élmény
örökre megváltoztat

alulnézet

elmúlt és jövendő emlékek
magasvasúton jönnek-mennek
nem szállnak le egyik állomáson se
mosolyognak, néznek kifele
jól érzik magukat ott
néha kinyitják az ablakot
büfékocsiban ülve
poharuk felém emelik
ha integetek nekik

ahogy elmossa

ahogy a valóság partjait csapkodja,
beszivárog a gondolatokba,
ahogy kicsapódnak a történetek,
lecsorognak, bomlasztják a teret,
ingoványosra puhulok, besüppedek,
ahogy elmossa a határokat a képzelet

álomhasadás

álmatlanul vándorolsz az ágyban,
vándorlok alvajárón utánad,
pörgetnek megkattant órajelek,
mire belealszol, felébredek

madárjós

az égen madárraj lebeg
fekete szöveg, titkos írással
kontextusba helyez
ha megértem
hagyom a madarakat
hogy beavassanak
most választ kapok
ki vagy és én ki vagyok
remélem
kitárom karom
ujjaim rovásjelekké nyúlnak
nézlek és tudom
a titkos írás vagyok és
te a megfejtés

koreográfia

lépek – oldalra, majd hátra egyet,
lendül a kéz, tétován intek,
bizonytalan mosolyt küldök a tükörnek,
fejem lebiccen, vállam előregörnyed –
úgy maradok, mereven, belefagyva
egy utolsó szerelmes mozdulatba,
várom a jelt, hogy vége a táncnak,
idegeimen apró vonók ugrálnak,
az idő játszik, lassú dalt hegedül,
figyelek, milyen a táncrend egyedül,
nincs mire várni, hirtelen kapok észbe,
csak én vagyok, én adok jelt, ha vége

dilemma

mi van, ha egyszerre csak
valakiben felismered magad
igazi éned, látod, foglalt már
maradsz-e az, kit világéletedben
réges-régóta, kénytelen-kelletlen
mégis önként magadon hordoztál

véletlen sorsom

egyszer hullócsillag voltam,
vágyódva nézted az eget,
kívánságoddá változtam,
sorsom, hogy beteljesüljek

rémtörténet

a regében borzalmas lények élnek,
zombi érzések, élőholt szenvedélyek,
hogy jelentek meg, hol, mikor, vírus volt
esetleg, léleknek szörnyű kártevője,
vagy lehet, tőlünk eredt, elvetélt szerelem,
mi halva, de megszületett, felneveltük,
nem tudtunk lemondani róla, pedig nem
volt életre kelthető, el sem pusztítható,
otthona lettem és te is, azt tanítottuk neki,
hogy mindent szabad, egyre erősebb lett,
egyre gátlástalanabb, szívet marcangol,
gyönyört eszik, megfertőzött mindenkit,
egész hadserege van, vigyázzatok, belétek
ne marjon valamelyik sötét utcasarkon
a lélek szűk, bűnökkel terhes sikátoraiban

miért ne

de a valóság miért ne lehetne más
egy kegyetlenül gyönyörű álomvilág
a díszletei között járnánk nappal is
csupa színes jelmez lenne minden, amit
magunkra öltünk egyszerű hétköznapon
és képzelt arany díszítené gazdagon
ünneplőnket, míg történetünk előre
elrendeltetett gubancos szövevénye
vezetne hőst és hősnőt a végzet által
s az élet és halál két szép szerelmese
bolyongana ott, aztán a csodás mese
miért ne végződhetne tragédiával

rém

beköltözött, itt van valahol közel,
talán nem egészen bent, de nem is kint,
talán a szekrényben, az ajtaja zárva,
nem nézem meg, de nyugalom,
nem tud egészen bejönni, karmai kaparnak,
egész éjjel, minden éjjel, fémes felületen mintha,
inkább kint talán, de nagyon közel, mégis bent,
lyukban, fémdobozban, valahol a falban,
már mindig, minden éjjel, nappal is,
együtt kell vele élni

a szó

volt egy szó, nem akármilyen,
ha nem figyelted meg rendesen,
hasonlított a többihez, de titka volt,
másképpen kellett megfigyelni,
mint a többi szót,
az enyém volt, odaadtam,
titokzatosan mosolyogtam,
tudtam, kincset adok, igazit,
akartam, varázsoljon el téged is,
vártam a hatást, de nem értetted,
magyarázat nem volt az ajándék mellett,
azt hittem, tudod, ezzel érezni kell,
nem gondolni, mint a többivel,
szívemet dermedten eltakartam,
a nem értett szavak meghalnak, tudtam

lenyomatok

családi legendárium régi fotó
derengő arcok foszlanak képzeletbe font emlékezet áramlatain

napos délután csendes udvar
gyermeki derű kis hajója bukdácsol tudatmódosult folyam hordalékain

baljós történet kiborult babakocsi
valós vagy tán csak régi tragédia rezgései hozzák örökölt idő hullámain

parttalanul dagadó valóság
képlékeny masszát formára vágnak pengévé kristályosodott lenyomatok

őszi ritmus orvul támadó érzésekről

utcán gyalogolsz bambán igyekszel ából
bébe tombol az ősz mindent belead hogy
elérje lelassíts nézd a színeket hunyorogj
bele a napba már meg kell állnod egy fotóra
átjár a bűbáj egyszerre ott sajog gyomortájt
minden amit valaha elrontottál vagy csak
volt és elmúlt lehetett volna és nem lett
idők hogy hitted lehet akármi aztán azt
hogy ez már nem igaz lehetből egyre kevesebb
lett a szorongás nagy ott van ez most mind
hirtelen szét is szakít azon kapod magad
itt menet közben az utcán hogy elmélázol
mennyire magadnak köszönheted minden
ballépésedet szerencse több a jókban aztán
bevillan röhögve mondod magadban hát te
ősz mázlid hogy velem kezdtél kell ám ehhez
az érzéshez bizonyos múlt bizonyos életkor

mentegetőzés

kijelölt napjai a születésnek,
szeretetnek, emlékezésnek
zavarba hoznak
nem bírok rendet tenni,
folyton emlékezem, szeretek
és a legváratlanabb pillanatokban,
újra meg újra megszületek

kiforgatások

az én házam
(a csillagos ég, a tenger, a holdvilág,
a tiéd az erdő, a virágos rétek, a nap,
ha összeköltözünk, a kerek világ lesz a te és)
az én váram

az idő
(még sok meglepetést tartogathat,
meg-megtorpanhat, hirtelen előre rohanhat,
aztán szökellve vissza, akár épp oda,
amikor évekig húzódik még,
hogy megértsem, nem számít az a)
pénz

hallgatni
(egy ismétlődő dallamot,
kis torok rövid futamát,
erre teremtetett,
ébredő fülembe csilingelni
a tökéletes trilla minden hangjegyét
újra meg újra, óraműpontosan ugyanúgy,
míg napsugarakon arcomra folyik a tavaszi)
arany

ami a szívemen
(megfordult valaha, csak töpreng az itt töltött időn,
mit rontott el, miért nem maradhatott, egyáltalán
jó lett volna-e maradni vagy később még keservesebb
lett volna a távozás, így legalább maradt valami, néha
beszélünk telefonon, lehet, úgy nem csak mondanivalóm
nem lenne, de nem is lennék elérhető ezen)
a számon

múlt

zsúfolt jelenemben túl
nagy helyet foglal el a múlt
régi bútordarab, örökölt
nem tölt el több időt
pár évnél sehol
lakásomban körbevándorol
keresi helyét nagymama
fésülködő asztala
rég letűnt élet ráérős sziluettje
leleményesen parcellázott tereimbe
sosem fog beleilleni
de nem enged bennem valami
észérvek nyomásának
félek, mit felszabadítanának,
űr lesz az, nem hely és sosem
lesz mivel betöltenem

kritikus tömeg

először lement rólam a hús,
örömmel nyugtáztam, hisz
ezt akartam, aztán lefoszlottak
egyes gondolatok, maradt is,
érzések csak később tünedeztek
el, de csak mint aki kimarad
egy éjszakára, egyetértettem,
elégedetten figyeltem, mi jön,
mi megy, a fordulópont hirtelen
érkezett, mindent kiüresített

erotika

csuszamlós vágyaidat lovagolod vörös
totemoszlop körül, dobol a szív egyre
gyorsabban, foszlik a test, szerteröpül,
burjánzik vad tobzódással, szívedben
tápra talál ősi tűz, vad élet, valami
véres halál, bőrödön visszhangzik a csók,
gerinced ívén végigszalad, perzselő
érintések puha pontjaidra tapintanak,
mint bódító köd, illan belőled minden
akarat, apró falatokban, pici kortyokban
veszted el önmagad, hasadba marnak,
húsodat harapják villanó fogak, áradó
nedveidbe beleisznak mohó ajakak,
hullámaira emelne, sodorna magával
mámoros rémület, de meghallgattatott
pogány fohászod, totemoszlopod hirtelen
döféssel odaszögez, süvítő célra talál
most, kötött pályára áll a lüktető anyag,
őrült ritmusra vonaglik a mindenség,
középpontja vagy, nincs itt már saját akarat,
megszűnt a vágy is, csak a cél marad,
megállíthatatlanul taszítja az erő, nálad
sokkal hatalmasabb, kegyetlenebb,
boldog megsemmisülésbe ájult lelkedet

magamon kívüli

simogatásom rajtad kezdem
távoli galaxisokba utazom közben
ujjaim fényhúrokon futnak
szívemre csillagközi részecskék záporoznak
tükörbe nézek, elkapom tekintetem
repülő csészealj a fejem
idegen bőrön siklik a kezem

szennyezés

azonosíthatatlan érzések
szennyezik lelkemet:
veszélyes hulladék,
mellékterméke valaminek,
ami rég betöltötte szerepét,
rendes életutat járt be,
aztán távozott, hanyag volt
a hulladékkezelés,
szétszóródott a salak,
már nem tudni mi ez és
pontosan milyen s(z)avak
kellenek a megsemmisítéshez

szövegesen

agyamban a biztosíték kimegy,
ahogy rám borulnak a szavak,
átalakul a díszlet, megváltoznak
a hősök, a mese új fordulatot vesz,
mindent lehet és mindent szabad

lehetséges ok

páratlan számú részecskéd a magyarázat,
egyenként szöknek át, fele plusz egynél,
a kritikus tömeg, olyankor már inkább
odaát vagy és mennek is tovább, sosincs
egyensúly, megállapodás, soha nem érzed,
elsimulsz, mert talán a pontosan egyenlő
állapotban lenne, hogy végre minden megáll

vészmadár

álldogál kapunkon a vész
nem tudja, mi a neve
üres madárszeme
csak néz
nem tudja miért, csak idetévedt
nem érdekli halál vagy élet
nem tudja, meddig marad
nincs benne akarat
csak áll
aztán esetlenül
kitárja szárnyát
elrepül

csillaghullás

hogy születtek a csillagok,
fogantatásuk tervezett,
vagy véletlen baleset volt?

véletlen csillagaim messze
mennek, elég fényük lesz-e,
hogy lássam, ha üzennek?

fohász

kérlek, uram,
ne teljesíts mindent,
amit kérek, annyira szeretek
reménykedni

az utolsó törtdimenzió

tudtam, milyen a fraktál, tudtam, mi az,
hogy önhasonló, de nem hittem, hogy igaz,
hogy tényleg minden nagyításnál ugyanaz
a minta bámul majd rám, mentem, egyre
beljebb és ahogy a dimenziók törtek,
esett szét mind kisebb elemekre a lélek
körvonala, ismétlődtek, csak apróbbak lettek
a darabok és már nem török több dimenziót,
elhiszem, reménytelenül önhasonló vagyok

telik az idő

mélyre süppedünk benne,
együtt halványodunk vele,
szürkék jönnek, kopottak,
tovább fakulnak,
színtelen vatta béleli
koponyánkat, bőrünk alatt,
ereink mentén szertefut,
mint a só, kicsapódik,
testünkre szárad a tél,
holt vidéknek látszunk,
de csak alszunk

az elkerülhetetlen

megdörzsölöm a szemem
a fénypontokat figyelem
ahogy arrafelé futnak
ahol valami, ami most még
vibráló lehetőség
mégis biztos vége egy útnak
majd egy következő pillanatban
a valóságba berobban

pálya hala(n)dóknak

egyenesnek tűnik eleinte, mintha
egyetlen irányba vezetne, aztán
az alagútba érek, a sötét rám borul,
az út képlékennyé lesz, fordul, mintha
testemhez szabná magát az ösvény,
arra veszi az irányt, amerre én, megy,
ha megyek, s megáll, ha megtorpanok,
útvesztőből igazán fogós ez, úgy fest,
engedelmes, mindent akar, amit akarok,
én döntöm el, merre megyünk, csak ki
tudja, mit keresünk és honnan tudom,
hogy ott vagyunk, ha egyszer odaérünk

rend

józanság
rendet vág
rendet rak
mire észbe kapsz
oda a lom
szíved kong
steril a rend
szívedben
süvít a csend

navigáció

újratervezett törvények feletti siklás
az élet irányába a lélek mentén

kitakart napok

gondoltam, rendes napjaimat
megduplázom, rájuk festek
valami színeset, mondják, nem
illik ezt, mert a mű szent és kell
a tiszteletet, bennem van is,
mindent a műre építek, tudom, kincs,
amit kaptam, keménykötésű élet,
benne teleírt napok, megkapok
mindent, amiből satírozhatok, nincs
bennem más, csak hála és öröm,
köszönöm, alkotó, hogy hagyod,
kedvemre kitakarjak egy-egy napot

csak néha

vannak napok,
hogy tudod, mit akarsz,
fénylik a cél, mint a telihold
és egy egész éjen át
vágyaid vonítását hallgatod

más világ

bármiféle is a tér
hol lelked s lelkem kering
görbítjük
hogy párhuzamos pályáink
találkozzanak

zárvány

kőbe fagyott évgyűrűimet
senki sem látja, felszín alatt
futó erezet magyarázza
életemet, holdvilág ragyog
a történetre, de érteni nem
lehet, a vége lesz az talán,
ami majd mindent megmutat

vezeklés

a felső lakásban, ami fölött
csak a csillagok az égen,
idegen lények laknak

szeretnek minket, hiszen a ködös
múltban, valamikor régen,
ők is emberek voltak

csodaszép világuk összetörött
egy hűtlen, keserű télen,
s ők idegenné váltak

jégfüggöny toxikus kékje mögött,
csak ketten, sohase többen,
a megváltásra várnak

zsigeri dolgok

pontosan felidézni
nem megy rég
de szerveim
agyatlanul is
tudják még
hogyan kell
téged szeretni

fogadalom

kicsire figyelek nagy helyett
az élet talán különös fraktál
darabjaiban is egészet mutat
és kis lépések is a távlatok
pontos vonalát rajzolják

manipuláció

más megvilágításba helyezlek,
finomhangolok fényerőt, színeket,
szögeket változtatgatok, egészen
visszataszítóvá alakulsz, tökéletes

sámán

láttam a jövőt, ami nem fog eljönni,
álmot, amit már nem álmodik senki,
aranykort, aminek már emléke is halott,
és istenünket láttam ott, könyörgött,
engedjük be álmatlan álmainkba a jövőt

állandó

kedvence volt a fűzöld,
aztán a rozsdabarna lett,
aztán a napsárga jött,
aztán a tengerkék hódította meg,
szeretett közben orgonalilát,
narancsot és meggypirosat…
mondják, ingatag a természete,
de az igazi, honnan is tudhatnák,
a háttér: az mindig éjfekete

babona

nászom máshol köttetik,
nem vagyok ott, ünnepet
ülnek nélkülem is, dolgom
annyi, hogy legyen nálam
valami régi, amilyen bennem
a vágy, valami új, ahogyan
elkezdek minden napot,
s minden éjszakát, legyen
olyan is, ami kölcsön kapott,
mint ez a földi életem és
legyek szomorú, akárcsak
a messzi kék, ahová elmennél,
de velem már sohase mész

viszonylagos

egymásra futnak,
szembeszegülnek,
összesimulnak,
kereszteződnek,
eltávolodnak,
egybetekerednek,
együtt pusztulnak
az akaratok

ördögűzés

érdes felületen húzhattam végig
lelkembe szálka ment
kipiszkálni nem lehet
túl mélyen bent rekedt
félő, begyullad és ha súlyosbodik
belobbantja az egész belső teret
lélekeztető készülékre kerülhetek

esti izzás

az ég tüzelni kezdett
mámoros kis repülők fénycsóváikkal
távoli petesejt felé igyekeznek

ünnep

kék órák lengik be a megdermedt várost,
rég halott idők ünnepelnek most,
templomtornyokon ülnek csendesen,
lefolynak lassan az emberszíveken

szerencsétlen találkozás

aranyat ötvöztem ezüsttel,
az eredmény katasztrófa:
hivalkodó egyértelműséggel
az arany az ezüstöt legyilkolta,
harmadnapon az ezüst rejtelmes
fénnyel, csendben feltámadott,
szíve körül selyemköd lengett
és megfojtotta az arany napot

félelmek

szürke délután
váratlanul elém kerülhetnének
félhomályos múlt lépcsőfordulóiban
hanyagul eldobált emlékcsikkek
szívfacsaró bűze lenne a helynek
és nem lenne nálam szemétlapát
állnék meredten, szívnám
szétázott idők áporodott szagát

újraindítás

rossz gombot
nyomhattunk meg
jönnek a rendszerüzenetek
túl gyorsan kikapcsolódott
ránk csukódott
bennszakadtak dolgok

most valakik
visszaállítják, ami maradt
de csak annyit mondanak
bajos, ahogy leállt
és hogy a hibát
bennünk keresik

próbatétel

ereimben, végzetes hatóanyag,
fut, fut a tél – ha túlélem, mindennél
erősebb leszek tavaszra

váratlan üzenet

csőpostán jön, meglepetésszerűen,
egyenesen be a házig, értetlenül nézem,
de nem tévedés, idézés ez, világosan látszik,
én vagyok a címzett, feladó a szerelem

kiskapu

amortizációmat leírom,
jókora költség,
felborítja a mérleget

ez gyorsítja az amortizációt
még nagyobb költséget írok le,
a mérleg még jobban borul

csődöt jelentek,
új vállalkozásba mentem át magam

biztonságos belépés

kérem, oldja fel
ujjlenyomatával
a feszültségemet

lehetséges ok

páratlan számú részecskéd a magyarázat,
egyenként szöknek át, fele plusz egynél
a kritikus tömeg, olyankor már inkább
odaát vagy és mennek is tovább, sosincs
egyensúly, megállapodás, soha nem érzed,
elsimulsz, mert talán a pontosan egyenlő
állapotban lenne, hogy végre minden megáll 

kérés

lankás szövegdombok,
ringató szövegvölgyek,
kihívón magasodó szöveghegyek,
mélybe csábító szövegszakadékok,
ha szobát sehogy se kapok
álmok túlzsúfolt szállodájában, kérlek,
adjatok éjjeli menedéket

szállok

mint
a felhő
a füst
a köd
ellebegek
házad fölött

lecke

lehunyom a szemem és előre nézek, nem
messzire, inkább közel, homlokom mögött
bent, mint diavetítésen, jönnek emberek, ott
állnak pár pillanatot, aztán helyet cserélnek
másokkal, hogy miért pont most, az okokkal
nem foglalkozom, valahogy nem ez a lényeg,
olyan, mint egy lecke, ismételgetve vésődik
be, ő és ő és ne feledd őt se és ő is veled és..

ébredés

plüss sziklák, bársony ködök,
zuhanok lassan, puhán
illúzióim csobogásába bután
hiszékenyen beledőlök
hirtelen gravitációra lel a test
a plüss gyorsuló pörgésbe kezd
mire leérek, bőrömön élesednek
pengévé a simogató pelyhek

hisztérikus reggeli ritmus

valami baj van velem
azt hittük, elnövöm, de nem
nem tudom magam hova tenni
ezredszerre se tudok
nem tudok normális lenni
ne mondd, hogy definiáljuk
mi a normális, nem tudom, mi az
de tudom, hogy mi nem
érzem, ha kilengtem
mindenhez hozzácsapódom
kékre-zöldre potyolódom
láthatod, valami baj van velem
azt hittük, elnövöm, de nem

flush

reggelre megtelt
elmém telefonomba
beleürítem

macskaköves életutak

sok mindenre vigyázok, ha lépek,
mások útján ne járjak, elég lesz
a sajátom, az a háromszor három
élet, harmadikkal kezdek, onnan
ugrom át az egyhez, a középsők
még csak derengenek, követem,
ahogy tudom, nem mindig hordom
a szemüvegem, túl sok még a hiba,
nem liba, az ember holtig téved

mindenképpen sehogy

úgy távolodom el, mint
borosüvegből a dugó,
nehezen, de utána sosem
férek többé vissza rendesen

futómantra

felköhögöm
kiköpöm
dühöm

izmaimból kisajtolom
elpárologtatom
bánatom

belélegzem
sejtjeimben szétterjesztem
örömöm

térben, időben, gondolatban

ami térben van, mérhető, túl messze
például, bár az, hogy túl messze, nem
érdekes, csak az számít, hogy itt vagy
nem itt vagy, ami időben van, mérhető,
de nem a rég, a még soká az érdekes,
most vagy nem most vagy, az számít,
ami elmében van, szívben van, az nem
mérhető, mindenhol, mindenkor vagy,
minden számít és érdekes, mérés nincs

kemény mantra

kemény valóság,
majd mindig az,
nincs leányálom,
ha van, nem igaz,
edz az élet,
keményre nevel,
fogcsikorgatva
viselem el,
csalódást is iszom,
kudarcot is eszem,
keményen, kegyetlenül
reménykedem

olvasatlan üzenet

látom, ahogy történik,
telefonom felfénylik,
utána még sötétebb
a sötét, nem nézem meg,
most sem, holnap sem,
azután is csak elképzelem,
hogy üzenetedet, aminek
halálos egy cseppje is,
hígítod-e legalább kicsit,
milyen szavakkal mondod el,
hogy lakáskulcs a postaládában

elhomályosítógomb

leveszem a képélességet, mindjárt jobb,
nem mozdulok, el ne rontsam, hogy nézem
üres önmagam, nincs semmi zavaró még,
tompul a gyomoridegesség, tompul az agy,
nem látom tisztán, amit nem akarok, csak
sima asztallap, rajta semmi, mellette senki,
lehetne veletek, veled, velem, bárkivel inni
itt egy sört, megbeszélni valamit, de nem

diagnózis

torkodon akadnak a szavak
bőröd forrót hallucinál
hasadban csomósodik az akarat
szíved hisztérikusan kiabál
szerelmes vagy

terv

majd, ha lenyugodtam és nézek
nyugodtan és bámulom az eget
és nem nagyon figyelek, örülni
fogsz nagyon, végre hagyom,
hogy halálosan unalmas legyek

horror

szétkaszabolták
felettünk az eget
most ömlenek ránk
a mennyország belsőségei

reggel

elém teríti az eget
festeni kezd
ártatlan rózsaszíneket
szivárogtat át
és friss kékeket
aztán pár madarat
fröcsköl középtájt
fényes átlót húz
morzsányi repülővel
majd önteni kezdi
a gyöngyházfehéret
és óvatosan a ragyogó sárgát…

hiába a szemfényvesztés
még aludni szeretnék

biztonságos szex

kesztyűink gyengéden
megfogják egymás kezét
maszkjaink szenvedélyes
csókot váltanak
kezeslábasaink tüzes
ölelésben forrnak össze

szeánsz

megidézem magam, éjsötét mágia,
rettegve fonom össze kezem, táncol
az asztallapon, hallom hangomat, hív
és én jövök, ki merészel és miért, visítok,
én, a fúria, én meg iszonyodva meredek
arcomba, nézem ezt az éjjeli ragadozót,
nem tudom, miért hívtam ide, puszta
kíváncsiság vagy cél is volt, ráuszítani
talán valakire, gyilkolja meg a rettegőt,
a médiumot, aki közvetít én és én között

nagy szellem

lehettem volna indián, nevemet
erdő adta volna, hegyek, patakok,
tüzek, ismertem volna a füstjeleket,
követtem volna a vadat –
szenvedéseimben rezzenetlen arccal
elátkoztam volna a sápadtarcúakat

halandzsa

műmadár műtolla
felülborzolva
pitypang pittye
pukkan felette
mosolyod szele hordja szét
ragadd meg a püspökét
lekvár liget a következő
üsse kő

metamorfózis, ahogy a helyzet megkívánja

földi érzékszerveimet illemtudón elteszem,
csápos fülem, öntapadó szemem,
interferentikus nyelveimet beüzemelem

túl sok

a túlzást is túltolom
sokk vagyok a ház
leég magamra vess el
külön ülök ha kurvára
elég ki ég fölött varjakkal
kísért az éj személy
szabta receptben híg adta
nyugalomra nincs benne
mit lehet embert ki-be
kapcsolni például nem

otthonosan

egzotikus minta vagy falvédőmön
ott simulsz régi bűnökön
ne a csupasz kőnek kelljen nekidőlnöm
míg mentségeimen eltűnődöm

másnap is

szavakat szórtam rád
kicsit már hervadnak
de szépek még most is
csendesen mesélik
ünnepség volt tegnap
és utána nem volt takarítás

valami statikus

egy fagyott helyzet, a felhők állnak
fixen, döntöttem végre, ráül az égre
az elhatározás, elmerengek, mi legyen
vele, tele ilyenekkel a padlás, de talán
még elfér, nem foglal helyet, szúr, ez
igaz, de csak egy pillanat, pontszerű,
a tű egyszerűen megy át, egyenest,
bele a szívbe, miért is ne, őrizgesd te
ezután, elküldöm postán, képzeld ezt

élet–halál

élet

lesöpörhetetlen csillámpor
alatt pompázó virágszirom

halál

lesöpörhetetlen csillámpor

mindent elmondok

igent és nemet
igent vagy nemet
igent sem, nemet sem
semmit sem mondok

paradigmaváltás

most, itt megállsz, egy pillanat,
és a szavak, amiket mondtál,
akár csak magadban, leírtál,
ha csak tenyeredbe is, hagytál
eljutni tudatodig, bár tudtad, mind
valóra válik, mi megfogalmaztatik,
köréd tekerednek és megfojtanak,
kell egy törés, talán a nyakad,
hogy mélybe zuhanjanak, mint a kő,
olvashatatlanná folyjanak, köddé
foszoljanak, kell, hogy veszni hagyd
simulékony mozdulataidat, kitalálj
szavakat megint, talán ugyanezeket,
de amik holnaptól mást jelentenek

ki röpteti a halakat

nézem, ahogy a madarak
lendületesen szelik az eget,
valaki messzire dobta őket,
a hajítás feszes pályáját követi
mindegyik, hűen ahhoz, hogy
mást nem tehet, jobb, ha kitart
és azt reméli, hogy egy véletlen
ütközéstől valamivel, bármivel,
a valóság rácsszerkezetéből
kiszakadhat, mint a halak,
a halakat nem röpteti senki

vége a télnek

szemem lehunyva várom a tavaszt
hallom, hogy a virágok kibomlanak
hallom a levegőben süvítő illatot
tenyeremmel végigsimítom a napot

időháború

kis csaták a napok
nincsenek nyomok
az évek kezdenek
háborút, lehet
nincs is hadüzenet
szőnyegbombázás
indítja a lerohanást
csak úgy békeidőben

káprázat

szövevényt szőni bonyolítani
bonyodalmat fellazítani szálat szál
után, lyukakon könnyedén keresztülbújni
belefonódni képzelt életembe lazán

gyűjtés

vidám pillanatok perselyem,
ha megtelt, feltöröm,
beváltom egy boldog életre

saját felelősség

van olyan dolog, már most tudod,
földhöz fog vágni, fájni fog, meglehet,
nagyon – erősebb, kegyetlenebb nálad,
állsz ott, már most tudod, megengeded,
az is jobb, mint óvatos.okosan elsétálni

morfondírozni kell

kiszámítható vagyok,
igen, egy pontig talán,
magam se tudom, azután,
mi van, nem én határozok
úgy, hogy fejemben szétrepül
ezer repesz és keresztül-
dübörög szívemen a vonat,
majd valahol lecsendesül
és lassú pöfögéssel tolat
vissza sokkal korábbra,
valami olyan állomásra,
ahol nem lesz robbanás,
ahol nincsen esemény más,
csak hogy csendesen nő a fű,
nem indul sehonnan jármű,
amivel a hely megközelíthető,
maradok az egyetlen szereplő

xyz

ez csak egy szoba

Szétnézel a többi helyen?